Na úvodní stránku

Revmatoidní artritida

Redakční poštou

2013-09-12

Různé

Přečteno: 881

Komentářů: 0


Polovina pacientů s revmatizmem, konkrétně s revmatoidní artritidou si neuvědomuje, že poškození kloubů je nevratné


Výsledky největšího celosvětového průzkumu mezi pacienty s revmatoidní artritidou, kterého se účastnili i čeští pacienti, ukazují, že většina pacientů má o této nemoci dobré znalosti, ale jen polovina z nich si uvědomuje, že poškození kloubů je nevratné.

93% pacientů v průzkumu uvádí, že revmatoidní artritida negativně ovlivňuje některé oblasti jejich života. Nejčastěji schopnost vykonávat běžné každodenní fyzické aktivity jako je oblékání, vaření a práce na zahradě. 41% pacientů dále uvedlo, že revmatoidní artritida má negativní dopad na jejich zaměstnání/kariéru či schopnost pracovat. Obecně platí, že po deseti letech trvání nemoci docílí 50% pacientů invalidity. Celkově nemoc zkracuje život o 6-9 let, a to částečně i vlivem dalších onemocnění, která jsou u revmatiků přítomna. Jedná se například o kardiovaskulární nemoci, osteoporózu a zvýšení výskytu infekcí.

„Ačkoliv 91% pacientů v průzkumu uvádí, že dobře chápou závažnost onemocnění a potřebu jeho zvládání, většina z nich si mylně myslí, že absence bolesti znamená, že je nemoc pod kontrolou“, uvádí k výsledkům celosvětového průzkumu prof. Karel Pavelka, Přednosta Revmatologického ústavu v Praze, člen celosvětového poradního výboru pro revmatoidní artritidu a jeden z předních světových odborníků zapojených do průzkumu mezi pacienty s revmatoidní artritidou.
„K nástupu revmatoidní artritidy obvykle dochází u pacientů mezi 25. a 55. rokem, ačkoli k výskytu tohoto onemocnění může dojít prakticky v jakémkoliv věku“, uvádí prof. Pavelka a dodává: „ Velice důležitá je pro nás časná diagnóza a spolupráce s pacienty na přípravě plánu zvládání tohoto závažného onemocnění, které, pokud není dostatečně včas podchyceno a léčeno, může vést k trvalému poškození kloubů, disabilitě a ztrátě schopnosti pracovat. S tím souvisí i nutnost časné léčby a zkrácení intervalu od prvních symptomů do diagnózy. Časná léčba TNF preparáty může totiž některé změny, které jsou zpočátku reverzibilní, odvrátit. V tomto vidím také velký prostor pro vzdělávání a angažovanost samotných pacientů a jejich organizací.“
Většina pacientů v České republice pravidelně dochází k revmatologovi, aby jim pomohl se zvládáním onemocnění. Revmatolog je hlavním zdravotním odborníkem a většina českých pacientů (více než 3 ze 4) mají lékařem stanovený aktuální plán zvládání nemoci. 7 z 10 pacientů pak v průzkumu uvedlo, že jejich plán zahrnuje i prevenci dalšího kloubního poškození. V průměru žili pacienti se symptomy revmatoidní artritidy téměř dva roky, než bylo u nich onemocnění diagnostikováno. U pacientů v České republice revmatoidní artritida nejčastěji postihuje klouby na prstech, na rukou a na kolenou. Obecně postihuje více ženy než muže. Odhaduje se, že revmatoidní artritida postihuje 0,5% až 1% dospělé populace na celém světě.
Překvapivé zjištění bylo, že pouze 1 z 10 pacientů v České republice je zapojen v některé organizaci zabývající se problematikou revmatoidní artritidy. Na globální úrovni je počet pacientů, spolupracujících s pacientskými organizacemi větší (2 z 5).

Čeští pacienti jsou sdruženi v České asociaci pro revmatické choroby (CARD), která poskytuje bezplatné poradenství všem pacientům s revmatickými chorobami, informuje je o nových možnostech léčby a podporuje spolupráci mezi pacienty a lékaři.

„Čím více jsme my, pacienti zapojeni do procesu zvládání svého onemocnění, tím větší kontrolu nad ním máme. Proto žádáme i ostatní, kteří žijí s revmatickým onemocněním, aby hovořili se svým lékařem a aktivně se zapojili do zvládání své nemoci,“ říká Karel Vedral, prezident České asociace pro revmatické choroby.

Iniciativa Join the Fight
Cílem iniciativy Join the Fight (Připojte se k boji) je výzva k většímu zapojení pacientů do procesu zvládání revmatoidní artritidy. Iniciativa je globálním zdrojem informací, které pomáhají vzdělávat pacienty i jejich okolí. Join the Fight sdružuje kvalifikované odborníky v dané oblasti – lékaře, pacienty, zdravotní sestry a výzkumné pracovníky. Iniciativu Join the Fight podporuje více než 40 pacientských a zdravotnických organizací z celého světa (www.RAjointheFight.com). Join the Fight je podporován společností Abbvie (www.abbvie.com, www.abbvie.cz ).

Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je středa
24.04.2019