Na úvodní stránku

Program Česká kvalita

Redakční poštou

2012-08-23

Užitečné informace

Přečteno: 1234

Komentářů: 0


Problémy se stále vyšším množstvím nekvalitních výrobků na českém trhu a vzrůstající množství různých pseudoznaček kvality vedly v roce 2002 k vyhlášení vládního programu na podporu prodeje kvalitních výrobků a služeb - Programu Česká kvalita. Jeho hlavním cílem bylo zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků a služeb na českém trhu a umožnit jim orientaci při nákupu.


Program byl od počátku koncipován jako otevřený. Umožňoval kterékoli organizaci, která se rozhodla udělovat některou ze značek kvality, aby svoji značku do programu přihlásila, pokud zvládne splnit přísná kritéria, stanovená a kontrolovaná Řídícím výborem programu.

Hlavním smyslem této strategie bylo "oddělit zrno od plev" - poukázat na poctivé značky, které jsou udělovány jen po přísném a nezávislém ověřování kvality a podléhají pravidelné kontrole a odlišit je od značek, které nic neznamenají a které jsou jen grafickým prvkem na obalu sloužícím k matení zákazníků. Pokud konkrétní značka splní podmínky zásad programu, najdou spotřebitelé na obalu výrobku kromě původní značky i logo Česká kvalita, které dokladuje ověřenou kvalitu, a to nad rámec předpisů a zákonných požadavků na výrobek či službu. Program umožňuje zviditelnění značek kvality  různých oborů, odborných cechů a sdružení.

Do programu tak postupně každým rokem přibývají nové značky, takže v současné době můžou zákazníci najít logo Česká kvalita po boku 20 značek kvality různých oborů výroby a služeb.

Program Česká kvalita však není jen vodítkem pro spotřebitele. Podnikatelům dává možnost, aby poskytli svým zákazníkům objektivní záruku kvality a odlišili se od konkurence. Obzvláště pro nové a menší firmy může být cestou k proniknutí na nové trhy bez nákladné reklamy. Uvažuje se, že v budoucnu bude držení značky v Programu Česká kvalita též zohledňováno ve výběrových řízeních.
 
Program Česká kvalita garantuje spotřebitelům:
Kvalitu výrobku (služby) ověřila nezávislá zkušebna - Nestačí, že výrobce prohlásí produkt za kvalitní. Renomovaná nezávislá zkušebna musí jeho kvalitu prověřit a potvrdit.
Kvalita je průběžně kontrolována - Dodržování kvality je kontrolováno. V případě porušení pravidel je značka odebrána.
Je ověřována spokojenost zákazníků s výrobkem či službou - Zákazníci jsou dotazováni, jak jsou spokojeni
s výrobkem či službou. Pokud jsou zákazníci nespokojeni, je značka odebrána.
Program Česká kvalita je garantován vládou ČR - Program byl přijat usnesením Vlády ČR. Na jeho objektivitu
a nestrannost dohlíží Řídící výbor, složený ze zástupců spotřebitelských organizací, Hospodářské komory ČR, orgánů státní správy, Rady kvality ČR a České společnosti pro jakost.
 
Program Česká kvalita je jediným programem označování kvalitních výrobků a služeb v ČR vyžadujícím opravdu nezávislé ověřování kvality oceněných produktů.
 
K 1. 7. 2012 byly v Programu Česká kvalita zaregistrovány značky:
Bezpečná a kvalitní hračka (kvalitní hračky pro děti), Bezpečné hračky (hračky s ověřenou bezpečností), Česká kvalita - Nábytek (nábytek s ověřenou kvalitou), SZUTEST - product tested (nezávisle prověřené průmyslové výrobky), Podporované zaměstnávání (služba splňující standardy PZ), Kvalitní a bezpečná a montáž (montáž elektrických zařízení), Certifikované služby IT (kvalitně poskytované služby v oblasti informačních technologií), EŠV (ekologicky šetrné výrobky) a EŠS (ekologicky šetrné služby), Czech Made (kvalitní zboží a služby z různých odvětví průmyslu), ESČ (bezpečné elektrické spotřebiče), QZ – zaručená kvalita (textilní výrobky a služby prádelen a čistíren), Zdravotně nezávadná obuv - Bota pro Vaše dítě "Žirafa" (certifikovaná obuv pro děti), CG (výrobky pro plynárenství), Pečeť jakosti (služba ověřující kvalitu ojetých vozů), Certifikovaný e-obchod (prověřené internetové obchody), Horeca Select (potravinářské výrobky pro hotely, restaurace a catering v síti Makro),  Práce postižených (označující výrobky vyrobené postiženými spoluobčany), Osvědčeno pro stavbu (výrobky, které splňují veškerá kvalitativní a bezpečnostní kritéria pro použití ve stavbách v ČR), Q21 - prodejna 21. století (označení prodejen, které splňují požadavky na kvalitu prodávaných výrobků i prodeje) a Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz (bezpečná hřiště a sportoviště).

Program Česká kvalita vychází ve svých zásadách z obdobného jednotného systému značek kvality, který v SRN úspěšně funguje již desítky let.
 
zdroj: PR


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je neděle
31.05.2020